Sint en zijn 'bedenker'

Een boek met versjes gaf in 1850 definitief gestalte aan onze sinterklaasviering. De herkomst van veel gebruiken is te achterhalen, maar enkele gewoonten rond Sinterklaas blijven onverklaarbaar. Lees meer in het artikel
Amsterdam, Anjeliersgracht.

Woordenschat
▢ verlichte
▢ deugdelijke
▢ het pagekostuum
▢ de pedagoog

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen hoe Sinterklaas definitief vorm kreeg

Opdracht
A _______Tijdlijn______
Geef in een tijdlijn de invloed van Scheepman aan.