China zwijgt over Tiananmen


Op 15 april 1989 begon in China zo´n onverzettelijk protest dat de regering zich genoodzaakt voelde het op 3 juni van dat jaar hard te breken. In China is het verzwegen geschiedenis. Een deel van de bevolking denkt met sympathie terug aan het verzet van toen. Veel jonge Chinezen weten er dankzij censuur aangaande het onderwerp weinig tot niets van af. Lees hoe de Chinese overheid omgaat met de opstand van 1989 in het artikel Hoe China met internetcensuur het Tiananmen-protest doet vergeten. Lees ook het artikel onder deze tekst en maak gebruik van de verschillende video´s.

Woordenschat 
▢ reguleren
▢ de censor
▢ de stabiliteit
▢ de censuur
▢ de huiver

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen wat eisen van de demonstranten waren bij de Tiananmen-protesten

Opdracht

A Vragen

1. Wat was de aanleiding voor de protesten in 1989?
2. Wat is bekend over het bloedbad dat volgde?
3. Welke vergelijking maakt de tekst met de situatie in Hong Kong?
4. Hoe en waarom wil de Chinese overheid invloed op internet?
5.Hoe omzeilen Chinezen dat?
6. Wat wordt bedoeld met The Great Firewall of China?
7. Welke regels gelden voor internetbedrijven?
8. In hoeverre zijn social media in de ban in China?
9. Waarom is de Chinese overheid zeer huiverig voor viral content?
10. Wat doet de censuur met de politieke interesse van de bevolking in China?
11. Op welke manier worden herdenkingen van de Tiananmenprotesten tot een absoluut minimum beperkt?
12. Hoe houdt de Chinese overheid op lokaal toezicht op de bevolking?