Doorgaan naar hoofdcontent

Het einde van de epidemie kost nog maanden

Iedereen is naarstig op zoek naar vooruitzichten en voorspellingen over de corona-epidemie. Virologen geven aan dat we voor de lange termijn weinig met zekerheid kunnen zeggen. Alhoewel, het doen stoppen van deze uitbraak is een proces van lange adem. Lees meer over de verwachtingen in het artikel 'Bepaalde coronamaatregelen mogelijk nog maanden van kracht'.

Woordenschat 
▢ van kracht zijn
▢ de viroloog
▢ funest
▢ vergaren
▢ de kanttekening
▢ ongewis
▢ de saamhorigheid

Leerdoel
▢ Ik kan vertellen welke verwachtingen virologen hebben bij de corona-epidemie

Opdracht

A. Vragen
1. Waarom is een reis naar het buitenland in de komende zomervakantie volgens viroloog Niesters onverstandig?
2. Waarom wordt verschil gemaakt tussen evenementen en ´andere maatregelen´ (alinea 4)?
3. Welke twee meevallers noemt de tekst? Licht ze kort toe.
4. Leg de uitspraak in eigen woorden uit: ¨Wel denkt hij dat je maatregelen beter kunt richten, naarmate je meer kennis vergaart¨ (alinea 11).
5. Wat wordt bedoeld met "gewoontemaatregelen" (alinea 12)?
6. Waarom zijn die nodig?
7. Waarom worden steeds maar voor een bepaalde termijn uitspraken gedaan door de regering?
8. Wat bedoelt viroloog Van Gorp met de uitspraak: "De kracht ligt niet bij het voorspellen, maar bij draagvlak en saamhorigheid" (laatste alinea)?
9. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
10.Met welk doel is de tekst geschreven? Licht je antwoord toe.


Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a