Het einde van de epidemie kost nog maanden

Iedereen is naarstig op zoek naar vooruitzichten en voorspellingen over de corona-epidemie. Virologen geven aan dat we voor de lange termijn weinig met zekerheid kunnen zeggen. Alhoewel, het doen stoppen van deze uitbraak is een proces van lange adem. Lees meer over de verwachtingen in het artikel 'Bepaalde coronamaatregelen mogelijk nog maanden van kracht'.

Woordenschat 
▢ van kracht zijn
▢ de viroloog
▢ funest
▢ vergaren
▢ de kanttekening
▢ ongewis
▢ de saamhorigheid

Leerdoel
▢ Ik kan vertellen welke verwachtingen virologen hebben bij de corona-epidemie

Opdracht

A. Vragen
1. Waarom is een reis naar het buitenland in de komende zomervakantie volgens viroloog Niesters onverstandig?
2. Waarom wordt verschil gemaakt tussen evenementen en ´andere maatregelen´ (alinea 4)?
3. Welke twee meevallers noemt de tekst? Licht ze kort toe.
4. Leg de uitspraak in eigen woorden uit: ¨Wel denkt hij dat je maatregelen beter kunt richten, naarmate je meer kennis vergaart¨ (alinea 11).
5. Wat wordt bedoeld met "gewoontemaatregelen" (alinea 12)?
6. Waarom zijn die nodig?
7. Waarom worden steeds maar voor een bepaalde termijn uitspraken gedaan door de regering?
8. Wat bedoelt viroloog Van Gorp met de uitspraak: "De kracht ligt niet bij het voorspellen, maar bij draagvlak en saamhorigheid" (laatste alinea)?
9. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
10.Met welk doel is de tekst geschreven? Licht je antwoord toe.