De Gouden Koets renoveren en tentoonstellen


De derde dinsdag in september is het traditiegetrouw Prinsjesdag. Het kabinet levert de rijksbegroting. De Koning leest de troonrede. De Koning en de Koningin komen per Gouden Koets. Door een renovatie die nog gaande is, is de koets er deze keer niet. Onlangs nam de Koning het besluit dat de koets voorlopig niet zal worden gebruikt. Niet zonder reden.

Bron
AD ‘Omstreden’ Gouden koets voorlopig naar het museum

Woordenschat
controversieel - cultureel erfgoed - het perspectief - de symboliek - het debat - de ophef - de kolonie - de huldeblijk - de inhuldiging - ambachtslieden

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat de Gouden koets omstreden maakt.

Opdracht 1 - Jeugdjournaal
Schrijf een script voor een live verslag of een video waarin je het nieuws in de tekst/video uitlegt aan een jonge doelgroep (vijf jaar jonger dan jijzelf). Op welke manier zou je het nieuws in dat geval uitleggen?

Opdracht 2 - Bekend, benieuwd, bewaard
Vat de tekst/video samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onthouden.

Opdracht 3 - Betoog
Schrijf een kort betoog over het onderwerp van de tekst/video. Bouw je betoog als volgt op: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin.