Hoge onderscheiding voor een hamsterrat


Zondag is het dierendag, een herinnering aan Franciscus (12e eeuw), de heilige met oog voor de natuur. Toevallig of niet werd kort geleden een hoge onderscheiding voor heldhaftige dieren uitgereikt. Deze keer, voor het eerst, werd een rat geëerd.

Bron
Algemeen Dagblad 
Rat vindt 39 landmijnen en krijgt nu de hoogste dapperheidsonderscheiding
De Telegraaf
 Hamsterrat krijgt gouden medaille voor levensreddend opsporingswerk

Woordenschat
traceren - TNT - prestigieuze - het huzarenstukje - detecteren - de rekruut - efficiënt - certificeren

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe de speurratten worden getraind en ho ze te werk gaan.

Opdracht 1 - Bekend, benieuwd, bewaard
Vat de tekst/video samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onthouden.

Opdracht 2 - Pitch
Je krijgt de opdracht over enkele minuten in een zeer korte tijdsduur het onderwerp van de tekst/video uit de doeken te doen. De docent geeft aan hoe lang die ´pitch´ mag duren. Zorg dat je korte maar krachtige uitleg voorbereidt.

Opdracht 3 - Wat is de vraag?
Je maakt een lijst met minimaal zes kernbegrippen uit de tekst. Je vormt daarna een tweetal en noemt om beurten een begrip. De ander bedenkt de vraagt die bij het begrip hoort.