Vakantievirus


Onderzoekers hebben de herkomst van de tweede golf van het coronavirus kunnen herleiden. Alles duidt erop dat de buitenlandse vakantie van veel Nederlanders heeft bijgedragen aan de opleving.

Bron
RTL Nieuws
RIVM: tweede golf begon door vakantie vierende jongeren

Woordenschat
het cluster - de genetische code - muteren - karakteriseren

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe de herkomst van een virus is te herleiden.

Opdracht 1 - Bekend, benieuwd, bewaard
Vat de tekst/video samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onthouden.

Opdracht 2 - Eén minuut verslag
Vorm een tweetal. Vertel om beurten één minuut over het nieuws in de tekst/video. Zorg dat je als tweede spreker geen informatie herhaalt. Stel na afloop van de minuut minimaal drie verhelderingsvragen.

Opdracht 3 - Emoticons
Vat de kern van het nieuws van de tekst/video samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een klasgenoot om die emoticons kort te verklaren. Doe hetzelfde met zijn/haar reeks emoticons.