Cartoon uit de klas


Na de moord op Samuel Paty was afgelopen week opnieuw een spotprent in het nieuws. Een tekening uit 2015, die al een tijd in een Roterdams klaslokaal hing. De tekenaar van de spotprent reageerde in de krant.

Bron
Trouw 
Cartoonist Bertrams over bedreigingen rond zijn spotprent: ‘Het is zoeken naar een rel’

Woordenschat
de spotprent - de cartoon - de cartoonist - uit de context halen - de jihadist - de impact

Leerdoel
Ik kan de verschillende uitleg van de spotprent toelichten.

Opdracht 1 - Drievellendiscussie
Je vormt een groep en jullie krijgen van de docent een stelling over de tekst. Jullie vullen in gesprek met elkaar drie vellen door argumenten te bedenken die zouden kunnen worden gegeven door wie het eens is met de stelling, door wie het ermee oneens is en door wie neutraal wil zijn. Het is ook mogelijk deze werkvorm met de hele klas (op drie posters of drie borden) te voeren.

Opdracht 2 - Stellingen
Vat de tekst samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe. Lever je stellingen in bij de leraar. Een keuze uit alle stellingen kan worden gebruikt voor een dicussievorm uit deze lijst.

Opdracht 3 - Denkhoeden
Je vat de inhoud van de tekst samen vanuit een bepaald perspectief. Je kunt kiezen uit: wit (feitelijk), rood (vanuit gevoel), groen (vanuit mogelijkheden), zwart (als advocaat van de duivel), geel (vanuit optimisme) of blauw (gericht op reflectie en overzicht). Het kan ook zijn dat je de opdracht krijgt een bepaald perspectief in te nemen.