Een mandje gezond


Onderzoekers achterhalen graag de psychologie van ons aankoopgedrag. Met die kennis kunnen winkels hun inrichting slim vormgeven, maar ook onze keuzes een duwtje geven in de richting van gezonder leven.   

Bron
AD
Deze trucs kan de supermarkt gebruiken om ons gezondere producten te laten kiezen

Woordenschat
de uitkomsten - fysieke - de omzet - het assortiment - het inkomensniveau - de inkomensgroep - de subsidie - urgent

Leerdoel
Ik kan manieren noemen waarop ons koopgedrag wordt beïnvloed.

Opdracht 1 - Ordenen
De volgende opdracht voer je in tweetallen uit. Je krijgt allebei een aantal begrippen die allemaal te maken hebben met het nieuws in de tekst. Orden de gegeven begrippen zodat ze een goed overzicht van zaken geven. Leg daarna aan de hand van de in volgorde gezette begrippen aan elkaar de kern van de tekst uit.

Leerling 1: omzet, inkomensniveau, subsidie, effecten, nudging
Leerling 2: assortiment, inkomensgroepen, uitkomsten, leefstijl, overheid

Opdracht 2 - Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

Opdracht 3 - Toets
Bedenk een toets van tien tot vijftien vragen over de tekst. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.