IJskluis op Spitsbergen


Op het ijskoude Noorse Spitsbergen staan twee enorme opslagplaatsen. Voor de hele wereld worden daar belangrijke zaden en data opgeslagen.  Vele landen geven hun kostbaarheden in bewaring in Spitsbergen. Mochten ze te maken krijgen met oorlog of een ongekende ramp, dan ligt de back up veilig in Spitsbergen.


Bron
NOS op 3
Waarom de permafrost van Spitsbergen de veiligste kluis ter wereld is

Woordenschat
permafrost - tektonisch - demilitariseren - de apocalyps - de biodiversiteit - genetisch - de uniformiteit - de veredeling - de resistentie - de data - arctisch

Leerdoel
Ik kan uitleggen waartoe de wereldzadenbank en de werelddatabank dienen.

Opdracht 1 - Informatiebordje

Maak voor elke databank een bordje waarop je in enkele zinnen uitlegt waartoe de databank dient.

Opdracht 2 - Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de video laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

Opdracht 3 - Fake news
Bedenk drie tot vijf mogelijke vormen van fakenews die zouden kunnen ontstaan bij het nieuws in de tekst/video. Licht kort toe waarom de kans reƫel is dat dat fakenews zou worden geloofd door het publiek.