Overdreven licht


Nederland wint het op satellietbeelden als het om verlichting gaat. Een ongekende hoeveelheid licht brandt 's nachts in ons land. De vraag is voor wie. 


Bron
De Volkskrant
Mag het wat donkerder? Lichtvervuiling schaadt dier én mens

Woordenschat
achteloos - betreurenswaardig - ontwrichten - het scala - stagneren - de vuistregel - melatonine - overdadig - overmatig - de cyclus - de veronderstelling - het sentiment - hardnekkig - riante

Leerdoel
Ik kan belangrijke oorzaken en gevolgen van lichtvervuiling bespreken.

Opdracht 1 - Experts
Je vormt met drie andere leerlingen een groep. Je leest allemaal de tekst door en verdeelt hem daarna in vier stukken. Iedereen leest vervolgens zijn/haar deel zeer nauwkeurig en zorgt dat hij/zij expert wordt. Daarna bespreken de experts een voor een hun tekstdeel. Samen maak je met de vier deelsamenvattingen een goede samenvatting van de tekst van enkele zinnen.

Opdracht 2 - Verslaggever
Treed op als verslaggever. Bespreek het onderwerp kort voor de klas. Geef een gedetailleerd, levendig verslag van de feiten en onduidelijkheden.

Opdracht 3 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).