Een Amerikaanse Sinterklaas

 

De ontstaansgeschiedenis van de kerstman is bijzonder en opvallend Nederlands. De aanwezigheid van Nederlandse kolonisten in de Verenigde Staten leidde tot de traditie van Santerclaus.

Bron
Woordenschat
de oppergod - transformeren - de commercie - de cartoonist - goedgemutst

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe het kerstmanpersonage ontstond.

Opdracht 1 - Vragen
1. Maak de zin af. De schrijver gebruikt het woord kleinzoon (alinea 1) om....
2. Wie gaf de kerstman het uiterlijk dat wij nu kennen?
3. Coca Cola drukte zijn stempel op het uiterlijk van de kerstman. Leg uit.
4. Welk misverstand bestaat rond Coca Cola en de kerstman?
5. Wat is de relatie van de kerstman en de germaanse wereld?
6. Bespreek: Waaraan danken Sinterklaas en kerstman hun kleding en vervoer?
7. Bespreek: Wat gaf de Sint Nicolaasfiguur in Amerika een ander uiterlijk en karakter?

Opdracht 2 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst/video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Opdracht 3 - Video
Maak een video over het ontstaan van de kerstmantraditie. Gebruik een passend decor (evt. op het digibord) als achtergrond. Geef een uitleg van 1 รก 2 minuten.