Kerst in oorlogstijd


In de winter van 1944 was er weinig voedsel meer. Met hun laatste reserves gingen veel mensen op pad, op zoek naar eten voor hun families.

Bron
AD 
Zo vierde Rotterdam kerst tijdens de Hongerwinter: ‘Ondanks ellende was er veel saamhorigheid’

Woordenschat
murw - de represailles - schamele - het mortuarium - alleen zien te rooien - misère - ontberingen

Leerdoel
Ik kan belangrijke gevolgen van de Hongerwinter beschrijven.

Opdracht 1 - Quiz
Bedenk acht meerkeuzevragen over het nieuws in de tekst. Zorg voor vier makkelijke en vier moeilijke vragen. Zorg dat de makkelijke vragen nog wel enige uitdaging bieden en zorg dat de moeilijke vragen (met veel denkwerk) nog wel te beantwoorden zijn. Speel de quiz (met jullie verzamelde vragen) eventueel met een of meer klasgenoten. Je kunt de quiz evt. vormgeven in Kahoot, Quizlet, Socrative of een ander programma.

Opdracht 2 - Stiftgedicht
Maak een gedicht door (een deel van) de tekst weg te lakken en een aantal woorden te laten staan. Die woorden vormen samen een gedicht dat op de een of andere manier met het onderwerp van de tekst te maken heeft. Bekijk online een aantal voorbeelden van stiftgedichten. 

Opdracht 3 - Dobbelen
Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een vraag over de tekst. De anderen geven antwoord op de vraag. Controleer eventueel samen het antwoord met de tekst, als daar twijfel over is.