Kerstmis aan het front


Bron
Nu.nl
WOI-soldaten vierden in 1914 tussen de loopgraven Kerst met de vijand

Woordenschat
stokken - het niemandsland - de spade - het regiment - het bestand

Leerdoel
Ik kan het verhaal in eigen woorden navertellen.

Opdracht 1 - Stiftgedicht
Maak een gedicht door (een deel van) de tekst weg te lakken en een aantal woorden te laten staan. Die woorden vormen samen een gedicht dat op de een of andere manier met het onderwerp van de tekst te maken heeft. Bekijk online een aantal voorbeelden van stiftgedichten. 

Opdracht 2 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van het verhaal. Voeg wat je al wist over het thema eerste wereldoorlog toe aan de mindmap. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Opdracht 3 - Voorpagina
Maak een ontwerp voor een voorpagina van een krant, tijdschrift of nieuwswebsite waarop je verschillende aspecten van het verhaal in beeld brengt. Bedenk welke deelonderwerpen, koppen en foto´s jij zou gebruiken voor je voorpagina.