Kerststallen met een statement


Voor de een heiligschennis, voor de ander noodzakelijk kwaad. Elke Kerstmis duiken er wel een paar kerststallen op die een politiek statement maken. Zoals een vluchtelingenboot (2017) en Banksy´s Scar of Betlehem (2019) Voor de makers logisch: Jezus kwam op aarde om iets goeds teweeg te brengen, dan mag je met de kerststal ook misstanden aan de kaak stellen.

Bron
Trouw (2019) 
Een opzienbarende kerststal in de VS vraagt aandacht voor vluchtelingenproblematiek

Woordenschat
provoceren - sociaal-kritisch - de boventoon voeren - aanschouwelijk maken - vroom - de inclusiviteit - gecharmeerd

Leerdoel
Ik kan vertellen hoe en waarom kerststallen worden gebruikt voor politieke boodschappen.

Opdracht 1 - Bekend, benieuwd, bewaard
Vat de tekst samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je verder hebt onthouden.

Opdracht 2 - Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

Opdracht 3 - Emoticons
Vat de kern van het nieuws van de tekst samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een klasgenoot om die emoticons kort te verklaren. Doe hetzelfde met zijn/haar reeks emoticons.