Als een kabinet valt


Vorige week diende de minister-president het ontslag van de regering in bij de Koning. Het kabinet was, zoals dat heet, gevallen. Wat gebeurt er dan en wat kan de oorzaak zijn van de val van een kabinet?

Bron
NU.nl
Het kabinet-Rutte III is gevallen. En nu?

Woordenschat
de affaire - het mandaat - het rapport - de coalitie - het landsbelang - vermeend - het wanbeleid - lijmen - het compromis - demissionair - controversieel - normaliter - het reces - de formatie

Leerdoel
Ik kan uitleggen waarom het kabinet nu is gevallen.
Ik kan uitleggen hoe het land wordt geregeerd na de val van het kabinet.

Opdracht 1 - Schema
Maak een schema en laat hierin zien wat de oorzaak kan zijn van de val van het kabinet en wat na een val gebeurt.

Opdracht 2 - Mindmap
Vat de tekst samen met een mindmap en laat in de mindmap duidelijk zien wat er na de val een kabinet gebeurt.

Opdracht 3 - Quiz
Bedenk een korte quiz van 5 meerkeuzevragen over wat er na de val van een kabinet gebeurt.