Avondklok in de middeleeuwen


Om covid in te dammen geldt nu een avondklok. In de middeleeuwen kende men een avondklok, die vooral moest zorgen dat iedereen veilig de nacht doorkwam.


Woordenschat
associëren - wereldlijke - de poorter - werd geacht - florerende - de nachtwaker - de patrouille - het vertier - van lichte zeden - het gerief - geslecht

Leerdoel
Ik kan vertellen welke betekenis een avondklok in de middeleeuwen had.

Opdracht 1 - Keten
Maak de verschillende opeenvolgende gebeurtenissen in de tekst duidelijk in een schema.
Bij avondklok: ➔ ..... ➔ ...... ➔ ..... ➔ ..... ➔ ..... etc.

Opdracht 2 - Dobbelen
Maak een groep van 3 á 4 leerlingen. Bespreek de inhoud van de tekst met behulp van een dobbelsteen. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Gooi om beurten. Bij het nummer dat je gooit, bedenkt een van de anderen een vraag. De overige leden van de groep geven antwoord op de vraag. Wissel steeds de rollen. Controleer samen het antwoord. Als daar twijfel over is, controleer je samen het antwoord met behulp van de bron.

Opdracht 3 - Emoticon samenvatting
Vat de inhoud van de tekst samen in een aantal emoticons op je telefoon. Wissel je samenvatting daarna uit met een klasgenoot en leg uit wat er is uitgebeeld.