Een nieuwe president, andere keuzes


Bij de komst van een nieuwe president in de V.S. wordt altijd schoon schip gemaakt en wordt het meest nodige meteen veranderd. Wat gaat president Joe Biden direct bij aantreden doen?

Bron
NU.nl 
Biden tekent na inauguratie direct decreet voor ondertekening klimaatakkoord

Woordenschat
controversiĆ«le - overwegend - het/de memo - het decreet - drastisch - herenigen - het beleid - de autoriteiten - een veiligheidszone - de reservist 

Leerdoel
Ik kan de belangrijkste veranderingen benoemen die de nieuwe president wil aanbrengen.

Opdracht 1 - Infographic
Zet de veranderingen die de nieuwe president wil aanbrengen op een rij in een kleine infographic.

Opdracht 2 - Quiz
Bedenk een korte quiz van 5 meerkeuzevragen over de inauguratie en de plannen van de nieuwe president.

Opdracht 3 - Verwachtingen
Schrijf in een korte reactie jouw verwachtingen bij de nieuwe president.