Ndrangheta voor de rechter


In Zuid-Italië staan honderden leden van de Ndrangheta voor de rechter. Het is een ongekend groot proces waarbij veel veiligheidsmaatregelen gelden.

Bron
RTL Nieuws
Megaproces honderden maffiosi begint: 'Deze mensen zijn meedogenloos'

Woordenschat
een zucht van verlichting - de afpersing - de bloedband - geïnfiltreerd - schaarde - de clan - het kopstuk - diepgeworteld - ontstijgen - witwassen - hiërarchisch - de erecode - de reputatie - adequaat - aan de poort rammelen - ronselen - de loyaliteit - de fractie

Leerdoel
Ik kan de uitleg over de werkwijze van de maffia samenvatten.

Opdracht 1 - 5 zinnen samenvatting
Vat de uitleg over de werkwijze van de maffia samen in vijf zinnen.
Je gebruikt minimaal 12 van de woorden en uitdrukkingen uit de woordenschat.
Verdeel de woorden van de woordenschat eerlijk over de zinnen.

Opdracht 2 - Infographic
Kies 6 belangrijke begrippen uit de woordenschat.
Maak daarmee een infographic die de werkwijze van de maffia uitlegt.
Kijk op internet naar voorbeelden van infographics.

Opdracht 3 - Denkvragen
Vat de tekst samen in 5 denkvragen. Vraag bijvoorbeeld om een ingewikkeld begrip in de tekst uit te leggen of om oorzaken en gevolgen van een deelonderwerp in de tekst te noemen. Wissel de vragen uit met een klasgenoot en kijk daarna de antwoorden van elkaar na.