Op z'n 17e-eeuws gezegd


Door over allerlei klanken te schrijven, hebben Nederlanders in de 17e eeuw voor ons bewaard hoe onze taal toen klonk. Historische taalwetenschappers kunnen zo een aardig mondje 17e-eeuws spreken.

Bron
RTL Nieuws
Zo klonk het Nederlands in de 17e eeuw: 'Ook Hollanders hadden zachte G'

Woordenschat
historische taalwetenschap - ABN - het reisjournaal - de kolonie - late middeleeuwen

Leerdoel
Ik kan belangrijke kenmerken van het 17e-eeuwse Nederlands noemen

Opdracht 1 - Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst/video laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Concentreer je op wat over de ontwikkeling van onze taal wordt verteld, niet op bepaalde klanken waarover wordt verteld.

Opdracht 2 - Eén minuut paper
Je schrijft na het lezen van de tekst en het zien van de video gedurende één minuut alles op wat je weet. Concentreer je op wat over de ontwikkeling van onze taal wordt verteld, niet op bepaalde klanken waarover wordt verteld. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag feedback te geven bij je uitleg.

Opdracht 3 - Kahoot
Bedenk een toets van tien tot vijftien vragen over de tekst en de video. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst en de video behandelen. Concentreer je op wat over de ontwikkeling van onze taal wordt verteld, niet op bepaalde klanken waarover wordt verteld.

Nog verder terug? Hoe klonk Nederlands in de Middeleeuwen en welke windstreken spraken het?