Pizza Pompeï


Nog steeds geeft het onder de as bedolven Pompeï regelmatig iets prijs, wat iedereen verbaast en wat ons nóg meer laat meebeleven hoe het vóór de uitbarsting in deze stad toeging. 

Bron
De Volkskrant
Antieke snackbar opgegraven in Pompeï

Woordenschat
het opschrift - de vrijgelatene - het thermopolium - de opsteker - scheidend - het laatste wapenfeit 

Leerdoel
Ik kan de historische waarde van de vondst beschrijven

Opdracht 1 - Informatiebordje
Maak een bordje waarop je in enkele zinnen uitleg geeft over de vondst en de historische waarde.

Opdracht 2 - Voorwerpen
Noteer ongeveer vijf voorwerpen die het nieuws van de tekst goed samenvatten. Vraag een klasgenoot de kern van de tekst met deze voorwerpen samen te vatten.

Opdracht 3 - Seven words story
Vertel het nieuws in de tekst in de vorm van een 'seven words story'. Bekijk online een aantal voorbeelden van seven word stories.