We vaccineren (eindelijk)!


Eindelijk hebben de eerste Nederlanders het covid-vaccin toegediend gekregen. Maar deskundigen temperen de verwachtingen. We zijn nu niet zomaar heel snel uit de lockdown en de zorgen.

Bron

Woordenschat
symbolisch - de immuniteit - het luchtwegvirus - de virologie - onorthodoxe - huiverig - blootstellen - de vaccinatiegraad

Leerdoel 
Ik kan uitleggen welke verwachtingen de tekst uitspreekt over de vaccinatie

Opdracht 1 - Emoticons
Vat de kern van de tekst samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een klasgenoot om die emoticons kort te verklaren. Doe hetzelfde met zijn/haar reeks emoticons.

Opdracht 2 - Dobbelen
Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst/video. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een vraag over de tekst/video. De anderen geven antwoord op de vraag. Controleer eventueel samen het antwoord met de tekst/video, als daar twijfel over is.

Opdracht 3 - Meer keuze
Je bedenkt vijf meerkeuzevragen over de tekst. Je bedenkt per vraag minimaal 3 antwoordmogelijkheden (A, B en C). Je zorgt dat foute antwoordmogelijkheden geloofwaardig zijn.