Woensdag is de inauguratie


Aan de vooravond van de inauguratie in 2017 zette Metro Nieuws op een rij hoe de plechtigheid verloopt. 

Bron 
Metro Nieuws Inauguratie Donald Trump: Dit staat er te gebeuren

Woordenschat
ingezworen - ge├»naugureerd - kiesmannen - gedelegeerden - het kabinet - de opmaat - eed afleggen - de be├źdiging

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe een nieuwe president in de V.S. het ambt aanvaardt.

Opdracht 1 - Infographic
Maak een infographic waarin je de belangrijke gebeurtenissen tussen verkiezingen tot en met inauguratie laat zien. Kijk op internet voor voorbeelden van infographics. 

Opdracht 2 - Kahoot
Vat de uitleg over de inauguratie samen in een kahoot van tien vragen.

Opdracht 3 - Vlog
Vat de uitleg over de inauguratie samen in een vlog van enkele minuten.