Carnaval en corona


Het was slikken voor alle fervente carnavalsvierders. Carnavallen doe je dit jaar thuis. Evenementen worden gestreamd en maak je vanuit de huiskamer mee. Carnavalsverenigingen zijn zo creatief mogelijk en nemen tegelijkertijd hun verantwoordelijkheid met een duidelijke oproep om je aan de richtlijnen te houden.


Bron
RTL Nieuws
Van illegaal feest tot worstenbroodje in de tuin: zo wordt carnaval dit jaar gevierd
Brabants Dagblad Carnaval in lockdown; hossen in de huiskamer
Trouw De carnavalsbond roept vast op om thuis te blijven. ‘Het carnavalsvirus is sterker dan het coronavirus’

Woordenschat
RTL Nieuws met de paplepel ingegoten - in een kwaad daglicht plaatsen - het imago - het stigma - de carnavalist - de richtlijn - het dweilorkest
Brabants Dagblad hossen - de leut - carnavalesk - het arsenaal - het eenrichringsverkeer - anticiperen - de editie - radicaal - de versnaperingen - behelpen
Trouw resteren - de zelfspot - de editie - beduidend - passieve - de uitbater - fysieke - zich wanen - het imago - het stigma - doorsijpelen

Leerdoel
Ik kan toelichten wat corona voor het carnavalsfeest van dit jaar betekent.

Opdracht 1 - Flyer
Maak een flyer waarin je carnavalsvierders op het hart drukt om het feest veilig te vieren. Geef op de flyer richtlijnen aan voor het feest. Geef ook voorbeelden of suggesties hoe het feest kan worden gevierd. Maak gbruik van de informatie in de drie artikelen.

Opdracht 2 - Verslaggever
Doe live verslag van hoe anders carnaval er dit jaar uit komt te zien. Maak een video-opname van je verslag. Maak gebruik van de informatie in de drie artikelen.

Opdracht 3 - Tweet
Bedenk voor elk artikel een tweet (144 tekens) waarin je lezers activeert om het artikel te gaan lezen. Laat in de tweets zien waarin de artikelen van elkaar verschillen.