De voedselverspilling zou p.p. veel minder kunnen zijnWeten is één, er iets aan doen is twee. Jaarlijks gaat ongekend veel voedsel verloren omdat het niet langer houdbaar en eetbaar is. Tenminste dat vinden we. Maar we zijn niet te snel met weggooien van eten?

Bron
De Volkskrant 
Hoe houdbaar is de houdbaarheidsdatum?

Woordenschat
de hospice - GFT - TGT - THT - de conserven - de ziekteverwekker - verstrijken - het kind met het badwater weggooien - de conservering - bestempelen - de sensor - genetische modificatie - de impact - PET - CO2

Leerdoel
Ik kan oplossingen noemen voor het probleem van voedselverspilling.

Opdracht 1 - Oplossingen
In de tekst worden meerdere oplossingen voor het probleem genoemd. Bespreek twee van die oplossingen. Voeg er een derde, eigen oplossing aan toe.

Opdracht 2 - Oplossingenbingo
Maak een bingokaart van 5 x 5 vakjes waar je belangrijke begrippen (steeds één woord) schrijft die worden genoemd bij de oplossingen voor voedselverspilling. Wijs iemand in de klas aan die alle begrippen in de tekst markeert. Hij of zij leidt vervolgens een paar rondes bingo, waarbij hij of zij in willekeurige volgorde begrippen noemt. Wie bingo heeft, legt kort de oplossingen uit die in het bingorijtje voorkomen.

Opdracht 3 - Beeldspraak
De schrijver van het artikel gebruikt een aantal keren beeldspraak om zijn verhaal te verlevendigen en te verduidelijken. Geef drie voorbeelden en leg uit wat met de beeldspraak wordt bedoeld. Ook in een van de citaten wordt beeldspraak gebruikt. Welke beeldspraak is dat en wat betekent ze?