Het effect van vaccinaties


Bescherming tegen covid is een kwestie van een lange adem. Eerst worden de meest kwetsbare groepen gevaccineerd. Mogelijk is daarna wat meer bewegingsvrijheid voor iedereen mogelijk.

Bron
NU.nl
Wanneer kunnen we een effect van vaccinatie verwachten?

Woordenschat
de vaccinatiecampagne - fragiele - epidemiologie - mild verloop

Leerdoel
Ik kan de verwachte effecten van vaccinaties toelichten.

Opdracht 1 - Infographic
Maak een infographic van een kwart of een half A4 die aan het artikel kan worden toegevoegd. Laat hierin zien wat we zeker weten over de effecten en waarover nog vragen bestaan.

Opdracht 2 - Verslaggever
Doe verslag over het onderwerp. Je krijgt een hlave minuut de tijd. Maak een video-opname van je uitleg.

Opdracht 3 - Mindmap
Vat de tekst samen in een mindmap. Laat hierin goed de verschillende oorzaak-gevolg relaties zien waarover wordt geschreven.