Onvrede in Rusland


In Rusland zwelt het protest aan. Oppositieleider Navalny werd onlangs veroordeeld, wat zijn medestanders eens te meer reden geeft de Russische regering te beschuldigen iedere verbetering in het land in de weg te staan.

Bron
NRC 
Russische betogers snakken naar verandering, maar weten niet hoe

Woordenschat
mobiliseren - het regime - de oppositieleider - gecorrumpeerd - de oproerpolitie - het opiniebureau - noemenswaardig - schromelijk - de peiling - politieke koers - de farce - de melkkoe - het precedent - collectieve - het perspectief - de elite - de kliek - de analist - de analogie - de status quo - de nostalgie - het monopolie

Leerdoel
Ik kan uitleggen waarover een deel van de Russen ontevreden is.

Opdracht 1 - Deelonderwerpen
Noteer wat het deelonderwerp is van iedere alinea. Er zijn 18 alinea´s. Sla de vetgedrukte inleiding over.

Opdracht 2 - Vragen
 1. Alinea 1: Vervang de uitdrukking ergens schoon genoeg van hebben ....
 2. Alinea 2: Vat de redenering van de demonstrant in één zin samen.
 3. Alinea 3: Wat wordt bedoeld met waarnemers?
 4. Alinea 4: Wat is het verband tussen alinea 3 en 4?
 5. Alinea 5: Vervang de uitdrukking rondgepompte zorgen?
 6. Alinea 6: Wat wordt bedoeld met onafhankelijk?
 7. Alinea 7: Leg de uitdrukking tot buitenlands agent verklaren uit.
 8. Alinea 8: Wat zijn opvallende kenmerken van het huidige protest?
 9. Alinea 9: Wat wordt bedoeld met de uitdrukking zonder precedent?
 10. Alinea 11: Wat is de belangrijkste drijfveer voor het protest?
 11. Alinea 12: Waarom richten jongeren zich lange tijd niet op politiek?
 12. Alinea 13: Wat wordt bedoeld met de uitdrukking melkkoe?
 13. Alinea 14: Waardoor is volgens de alinea sociale mobiliteit moeilijk?
 14. Alinea 15: Licht het kopje boven de alinea toe.
 15. Alinea 16: Wat wordt bedoeld met het momentum vasthouden?
 16. Alinea 17: Wie zijn volgens de tekst bereid tot een status quo, nostalgie en stabiliteit?
 17. Alinea 18: Waarop heeft de regeringspartij het monopolie?
Opdracht 3 - Woordenschatsamenvatting
Vat de tekst samen in 5 á 8 zinnen. Stel iedere zin samen door twee woorden uit de woordenschat te gebruiken.