De meteoriet die de dinosauriërs wegvaagde


Wetenschappers worstelen met de bewijzen voor hoe de dinosauriërs uitstierven. Het moet een wereldwijde ramp zijn geweest, maar bewijs voor wat er precies heeft plaatsgevonden was er onvoldoende. Nu lijkt een hard bewijs te zijn gevonden.

Bron
RTL Nieuws 
Hét bewijs is geleverd: de dino's stierven uit door een meteoriet

Woordenschat
de meteoriet - de paleontoloog - de klimatoloog - platinum - tot de verbeelding spreken - de catastrofe - de tsunami - de geologie - het ecosysteem - de parallel 

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe onderzoekers nieuwe kennis hebben opgedaan over het uitsterven van dinosauriërs. 

Opdracht 1 - Snelle schets
Vat de inhoud van de tekst samen in een snelle schets van tekst en tekeningen. 

Opdracht 2 - Bronnen vergelijken
Zoek het nieuws op in één andere bron. Vergelijk hoe zeker de beide bronnen zijn over de onderzoeksresultaten en welke onbeantwoorden vragen ze noemen. Welke bron is voor jou het meest volledig? Welke bron is in jouw ogen het meest geloofwaardig?

Opdracht 3 - Verrijken
Voeg extra kennis uit een andere bron over dit nieuws toe door beide bronnen samen te vatten in een schema (zie opdracht 1) of mindmap.