De verkiezingsuitslag


Na de verkiezingen gaan achtereenvolgens verkenners, informateurs en formateurs aan het werk. Zij moeten een nieuw kabinet realiseren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Bron

Woordenschat
het kabinet - de formatie - stabiele regering - het regeerakkoord - de verkenner - de informateur - de formateur 

Leerdoel
Ik kan kort uitleggen wat er na de verkiezingsuitslag gebeurt.

Opdracht 1 - 5w1h-vragen
Vat de video samen door 5w1h-vragen te bedenken. Bedenk bij elke w en bij de h twee vragen. Wissel de twaalf vragen uit met een klasgenoot en geef antwoord op de vragen. 

Opdracht 2 - Kahoot
Vat de video samen in een Kahoot van 8 á 10 vragen. Zorg dat alle belangrijke deelonderwerpen in de quiz aan bod komen.

Opdracht 3 - One minute paper
Doorzoek tien minuten het laatste nieuws over de verkenning. Schrijf daarna in één minuut op welke combinaties van partijen nu al genoemd worden om een kabinet te vormen. Bespreek je one minute paper met een klasgenoot. Welke argumenten hebben jullie bij de mogelijke combinaties gevonden?