Lailat-ul-Meraj


Dit jaar valt de viering van  Lailat-ul-Meraj op 11 maart. Op deze dag gedenken moslims een reis die de profeet Mohammed op een nacht maakte. Lees meer over die reis en de betekenis in de onderstaande bron. 

Bron 
Is Geschiedenis De nachtreis van Mohammed

Woordenschat
de geloofsleer - de profeet - de Tempelberg - de openbaring - de traditie - introduceren - Hadith - de overlevering - het visioen - de stroming - fysieke

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat wordt gevierd tijdens Lailat-ul-Meraj en wat moslims op deze dag doen.

Opdracht 1 - Vragen

1. Wat wordt bedoeld met het begrip geloofsleer?
2. Wat maakt de Tempelberg belangrijk in de islam?
3. Wat is het verband met de uitdrukking in de zevende hemel zijn en de zeven hemelen waarover de tekst vertelt?
4. Wat wordt bedoeld met de verschillende hemelsferen?
5. Wat wordt bedoeld met openbaringen?
6. Wat gebeurt op de reis met de verplichting van het dagelijkse gebed?
7. Om welke redenen is deze hemelreis belangrijk binnen de islam?
8. De islam kent vijf zuilen. Waarom noemen we ze zo?
9. Bespreek kort de vijf zuilen. Maak eventueel gebruik van een andere bron. 

Opdracht 2 - One minute paper (times two)
Lees de tekst. Schrijf daarna in één minuut op wat je hebt onthouden van de tekst. Lees daarna de tekst nog eens (in enkele minuten) door. Vul daarna je One minute paper aan. Beide keren leg je bij het schrijven de tekst weg. 

Opdracht 3 - Vlog
Maak een video van 2 á 3 minuten waarin je uitleg geeft over Lailat-ul-Meraj en de vijf zuilen.