Mammoet-dna


Dankzij de vele vondsten slagen onderzoekers er steeds meer in om de wereld van de mammoet te achterhalen. Het materiaal is goed genoeg om ook mammoet-dna te kunnen ontrafelen. 

Bron
NRC Miljoen jaar oud mammoet-dna uit kiezen verkregen

Woordenschat

isoleren - het dna - Pleistoceen - de steppe - de lijn - genetisch gezien - analyseren - verkeren - verontreinigen - de focus - de reconstructie - de celkern - mitochondrieën - het celorgaan - het genoom - de populatie - speculeren

Leerdoel
Ik kan de nieuwe kennis uit het onderzoek naar mammoeten toelichten.

Opdracht 1 - Synoniemen
Vervang in de volgende zinnen het aangegeven woord door een synoniem. Als het onmogelijk is om het woord door één woord te vervangen, mag je ook een aantal woorden gebruiken.

alinea 1: isoleren
alinea 1: lijn
alinea 3: kunststukje
alinea 3: analyseren
alinea 3: verontreinigd
alinea 4: focus
alinea 5: hybride
alinea 5: speculeren
alinea 6: abrupt

Opdracht 2 - Mammoetgraphic
Maak een infographic waarin je de nieuwe inzichten die zijn opgedaan verzamelt. Vermeld in een andere kleur belangrijke kennis over mammoeten die al bekend was.

Opdracht - Interview
Vat het artikel samen in een kort interview dat bestaat uit vijf vragen. Kies op welke vijf belangrijke vragen de tekst vooral antwoord geeft. Noteer achter elke vraag een antwoord van 3 tot 5 zinnen.