Een gigantische vondst in Egypte


Het gebeurt niet vaak dat een grote vindplaat wordt blootge;egd in Egypte. Veel is al gevonden en vaak zijn plekken al leeggeroofd. Toch stuitten archeologen pas op een oude stad, vol antieke schatten.

Bron
AD Deze schatten hebben archeologen al ontdekt in drieduizend jaar oude Egyptische stad

Woordenschat
de tombe - de weelde - het district

Leerdoel
Ik kan vertellen wat de vondsten zeer bijzonder maakt.

Opdracht 1 - One minute paper
Lees de tekst en bekijk de video en de afbeeldingen. Schrijf daarna een one minute paper. In één minuut schrijf je zoveel mogelijk op van wat je hebt onthouden. Vergelijk daarna met een klasgenoot jullie one minute papers en vul samen aan.

Opdracht 2 - 
5w1h-vragen
Vat de tekst samen door alle vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe die in de tekst worden beantwoord te noteren.

Opdracht 3 - 
Journaal
Je krijgt maximaal één minuut de tijd om het nieuws duidelijk uit te leggen in het journaal. Schrijf een korte tekst die je gaat gebruiken. Bepaal na het maken van de tekst of je het nieuws hiermee binnen de gestelde tijd kunt vertellen. Oefen een paar keer. Een aantal leerlingen krijgt de opdracht om (in afwezigheid van elkaar) een voor een de uitleg te geven.