Farao's in de straten van Caïro


In Caïro werden onlangs 22 mummies van een ouder naar een splinternieuw museum verhuisd. Het gebeurde met een enorme show in de straten van de stad. Volgens velen niet zozeer om de  farao's eer te bewijzen, maar vooral om Egypte weer (toeristisch) op de kaart te zetten en misschien nog wel het meest om de aanwezige president indruk te laten maken bij de Egyptische bevolking.

Bron
escorteren - vertoon - hoogwaardigehidsbekleders - stikstof - plaveien - absorderen - dempen - autoritair regime - glorieus

Leerdoel
Ik kan vertellen wat de parade liet zien van de geschiedenis van de farao's.

Opdracht 1 - Vragen
1. Waarom werden de 18 koningen en 4 koninginnen overgebracht naar een nieuwe locatie?
2. Welke voorzorgsmaatregelen waren getroffen?
3. Hoe hoopte de president met de parade indruk te maken?
4. Wat zijn belangrijke verschillen tussen de plek waar de mummies eerst waren ondergebracht en de nieuwe locatie?
5. Wat zijn de belangrijkste feiten die de tekst meldt over de farao's die werden verhuisd?

Opdracht 2 - Live verslag
Maak na het lezen korte aantekeningen en doe (voor de klas of op video) live verslag van de parade. Gebruik bij wat je vertelt de 5w1h-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Opdracht 3 - Geschiedenisles
De schrijver van het artikel geeft tussen neus en lippen door een geschiedenislesje over de farao's en hoe ze bewaard zijn gebleven. Vat deze kennis samen in een infographic.