Grotbewoners zonder klok


Vorige week liep een bijzonder experiment af. Onderzoekers lieten een groep mensen 40 dagen in afzondering in een grot leven. Ze waren benieuwd naar het gedrag dat de deelnemers zouden laten zien. 


Bron
AD Franse grotbewoners na veertig dagen weer buiten: ,,Alleen als je naar het toilet ging was je echt even alleen’’
METRO Franse grotbewoners zien na 40 dagen leven in duisternis weer daglicht

Woordenschat
AD
MRI-scan - sondes - biologische klok - her-synchroniseren
METRO luchtvochtigheid - gemonitord - sociale interacties - sensoren - biologische klok - slaapcycli

Leerdoel
Ik kan vertellen met welk doel en hoe het onderzoek plaatsvond.

Opdracht 1 - Grottekening
Stel je voor, je bent een van de deelnemers en maakt op de wand van een grot een tekening die het experiment uitlegt. Hoe beeldt je af waarom en hoe het onderzoek plaatsvond? Maak de tekening. Zonder tekst. Wissel je tekening na het maken uit met een klasgenoot en bespreek wat je ziet.

Opdracht 2 - Deelnemer?
Stel je voor, je krijgt de vraag of je wilt deelnemen in de volgende groep die in afzondering in de grot gaat leven. Wat zou je antwoord zijn? Schrijf een korte motivatie van enkele alinea's waarom je wel of niet zou willen meedoen.

Opdracht 3 - Een uur in de grot
Stel je voor, je mag als journalist een uur een kijkje nemen bij het experiment en de deelnemers. Beschrijf je ervaringen in enkele alinea's. Schrijf verhalend en vertel over een of meer deelnemers. Geef hun zelf namen en laat hen eventueel ook ana het woord komen.