Hoe dichtbij staat de oorlog nog, hoe kijken we aan tegen onze vrijheid?


Jaarlijks laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei het Nationaal Vrijheidsonderzoek doen. Daarin wordt Nederlanders van jong tot oud gevraagd naar de betekenis die de Tweede Wereldoorlog vandaag de dag voor ons heeft. In het artikel staan de belangrijkste conclusies van het onderzoek van dit jaar.

Bron

Woordenschat
Nederlandse identiteit - 'eigen' geschiedenis - draagvlak - onaangetast

Leerdoel
Ik kan enkele belangrijkse uitkomsten uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek benoemen.


Opdracht 1 - Infographic
Laat de belangrijkste conclusies die het artikel naar voren haalt op een overzichtelijke manier zien in een infographic zien. Bedenk goed in welke volgorde je de uitkomsten presenteert in je infographic en welke je een prominente plek geeft.

Opdracht 2 - Vrijheidsblog (vlog)
Kies twee conclusies uit het artikel en reageer in een blog van 3-5 alinea's (of een vlog van 3-5 minuten) hoe jij over deze twee onderwerpen denkt. Licht de twee gekozen conclusies eerst kort toe zodat ze duidelijk zijn voor de lezer (kijker). Vertel daarna hoe jij de twee onderwerpen beleeft.