Hoe komen we er aan: Hemelvaartsdag en andere vrije dagen


Onze vakanties hebben een lange geschiedenis. Je kunt het je misschien niet voorstellen. Maar ooit was vakantie hoogst uitzonderlijk. Je mocht je gelukkig prijzen met het heel kleine beetje vrij dat je kon krijgen. Het kostte veel tijd en moeite om het aantal vrije dagen te verruimen.

Bron
AD
 Zo komen we aan onze vrije dagen: ‘Daar is hard voor gestreden’

Woordenschat
de Franse revolutie - de vakbeweging - het speerpunt - de cao - het compromis - er bekaaid van af komen - per saldo

Leerdoelen
Ik kan uitleggen hoe afspraken over vrije dagen in Nederland zijn ontstaan.

Opdracht 1 - One minute paper
Lees de tekst en noteer daarna in één minuut wat je weet over het onderwerp. Bespreek en vergelijk daarna met een klasgenoot en vul je one minute paper waar nodig aan.

Opdracht 2 - Kennisclip
Vat het onderwerp vrije dagen samen in een kennisclip van 30-60 seconden. Maak een opname van je uitleg waarbij je zelf in beeld bent of beelden maakt waarbij je stem als voice over is te horen. Zorg voor een korte maar krachtige uitleg. Houd de aandacht van de kijker vast en geef veel informatie.

Opdracht 3 - Liedtekst
Vat de tekst samen in de vorm van een liedtekst. Schrijf minimaal twee coupletten en een refrein. Zorg dat alle belangrijke informatie uit de tekst in je teksten voorkomt, zonder er een historische uitleg van te maken.