Muizen zonder angst


Wetenschappers hebben bij muizen een hersengebied ontdekt dat zorgt dat ze zonder huiver op het onbekende durven af te gaan. Goed voor de muizen om te weten dat het zo werkt; en misschien vergroot het ook de kennis over de werking van voorzichtigheid en angst bij mnsen.


Bron
Trouw 
Dit hersengebiedje zorgt ervoor dat een muis zonder angst het onbekende opzoekt

Woordenschat
circuit - neurowetenschapper - vergaren - basale - instinctieve - alomtegenwoordige

Leerdoel
Ik kan de conclusies van de onderzoekers benoemen.

Opdracht 1 - Mindmap
Teken en beschrijf de belangrijkste conclusies.

Opdracht 2 - Nieuwswaarde
Beschrijf wat het nieuws belangrijk, relevant en nuttig maakt. Wie profiteren van dit onderzoek? Wat kunnen we dankzij dit onderzoek?

Opdracht 3 - Dichten met de tekst

Schrijf na het lezen van de tekst kort je eerste gedachten op. Beschrijf ze daarna door het maken van een ready made of een stiftgedicht. Bij een ready made maak je po√ęzie door een aantal zinnen uit de tekst de vorm van een gedicht te geven. Breek ze af, verander hoofdletters, voeg leestekens toe, zodat een klein gedicht ontstaat. Bij een stiftgedicht lak je (digitaal) tekst weg en houd je woorden over die samen een zin vormen. Laat op een van beide manieren jouw gedachten over het onderwerp zien.