Zwaarbevochten bestand in Israël

Met veel moeite heeft de internationale gemeenschap Israël en Hamas tot een staakt-het-vuren kunnen bewegen. De vraag is hoe lang het bestand standhoudt.

Bron

AD Het conflict tussen Israël en Hamas: een oorlog met alleen maar ‘winnaars’

Woordenschat

militanten - schermutselingen - tsunami - nederzettingen - escalatie

Leerdoel

Ik kan vertellen hoe beide partijen naar het bestand kijken.

Opdracht 1 - One minute paper

Lees de tekst en noteer daarna gedurende één minuut alles wat je over het onderwerp hebt onthouden. Wissel daarna je tekst uit het een klasgenoot en geef elkaar feedback.

Opdracht 2 - Infographic

Vat het nieuws in de tekst samen in een infographic. Bekijk ook online een aantal voorbeelden. Zorg dat lezers van de infographic in één oogopslag een indruk krijgen van de belangrijkste feiten.

Opdracht 3 - 5w1h-vragen

Vat de tekst samen in zes vragen. Gebruik de 5w1h-vragen elk één keer. Wissel daarna vragen uit met een klasgenoot en beantwoord de vragen van elkaar.