Waarom dictators verkiezingen organiseren


Een dictator gaat toch geen risico's nemen? Toch organiseren heel wat dictators verkiezingen in hun land. Dat kan hun op meerdere manieren winst opleveren. 

Bron

Woordenschat
regime - oppositie - staatspropaganda - autocraat - autoritaire - omzichtiger - repressie 

Leerdoel
Ik kan uitleggen waarom dictators verkiezingen organiseren.

Opdracht 1 - Vragen voor een dictator
Stel, je gaat een dictator interviewen. Bedenk aan de hand van de tekst vijf verschillende lastige,  confronterende vragen voor de dictator.

Opdracht 2 - Streep als een dictator
Een dictator krijgt dit artikel onder ogen. Welke vijf zinnen zal hij als eerste doorstrepen? Leg bij elke zin kort uit waarom die de dictator vooral niet zal bevallen. 

Deze werkvorm is bedacht door Nieuws in de klas en te vinden op hun website.

Opdracht 3 - One minute paper
Lees de tekst. Schrijf daarna één minuut lang op wat je hebt onthouden. Wissel je one minute paper uit met een klasgenoot. Lees het paper van elkaar en verbeter daarna je eigen paper met de feedback van je klasgenoot.