17 miljoen bondscoaches breken zich het hoofd over de nieuwe bondscoach


Na het vertrek van Frank de Boer buitelen de media over elkaar heen met goedbedoelde adviezen wie de nieuwe bondscoach moet worden. En onder de Nederlanders heeft ook iedereen wel een mening over wat de beste keuze zou zijn. Maar misschien is de eerste vraag of het per se weer een Nederlandse bondscoach zou moeten zijn.

Bron
Trouw 
Een buitenlander als nieuwe bondscoach? Nederland is allang geen gidsland meer

Woordenschat 
parallel - zich roeren - erfgoed - over de schutting kieperen - opteren - nestor - klappen van de zweep - aura - leidraad - zomerreces - gidsland - blamage - gotspe - er prat op gaan - onbevangen - weerbaarheid - vermaledijde

Leerdoel 
Ik kan uitleggen welke belangen spelen bij de keuze van de nieuwe bondscoach.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat wordt bedoeld met het spel (alinea 1)?
2. Wat kunnen voordelen zijn van een buitenlandse bondscoach?
3. Welke kwaliteiten heeft een bondscoach volgens de media nodig?
4. Welke belangen spelen er bij het noemen van kandidaten?
5. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking "een hypotheek op de nieuwe bondscoach"?
6. Wat wordt bedoeld met het begrip gidsland?
7. In hoeverre geeft de schrijver van het artikel zelf ook advies?

Opdracht 2 - Uitdrukkingen
De tekst bevat veel uitdrukkingen. Kies er vijf. Schrijf ze op, noteer de betekenis bij de uitdrukking en leg uit met welk doel de uitdrukking op die plek wordt gebruikt. 

Opdracht 3 - Kwaliteiten
In de tekst worden veel belangrijke kwaliteiten van een bondscoach genoemd. Stel een advertentie op waarin je vacature van bondscoach beschrijft met behulp van deze kwaliteiten. Maak van de advertentie een zo duidelijk mogelijke beschrijving van wat Oranje nodig heeft.