Doorgaan naar hoofdcontent

Keti koti


Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij op Nederlands grondgebied herdacht. Ondanks die aandacht is het nog altijd omstreden geschiedenis. Velen vragen zich af of Nederland zich niet veel nadrukkelijker moet excuseren voor dat verleden, of we historische personen en kunst die ermee verwant zijn niet beter kunnen vergeten en of Keti Koti, de dag van het herdenken, niet een veel prominentere dag in Nederland moet worden?

Woordenschat 
slaafgemaakte - superlatieven - proclamatie - mensonterende - geëmancipeerde - contractarbeider 

Leerdoel 
Ik kan vertellen welke rol Nederland speelde in de slavenhandel.

Opdracht 1 - Symbolen
Vat de tekst samen in 8 á 10 symbolen. Je kunt de symbolen zelf tekenen, online opzoeken of op je telefoon kiezen. Laat je klasgenoot daarna aan de hand van jouw symbolen de tekst bespreken en doe hetzelfde met de symbolen van je klasgenoot.

Opdracht 2 - Vragensamenvatting
Vat de tekst samen door over elk van de twaalf alinea's (inclusief de inleiding) een verdiepende vraag te bedenken.

Opdracht 3 - Nationale feestdag
Hier en daar gaan stemmen op om van Keti Koti voor iedereen een vrije dag te maken. Zo krijgt wat we die dag herdenken mogelijk de aandacht die het verdient. Schrijf een korte reactie waarin je jouw mening geeft bij de vraag of Keti Koti een nationale feestdag moet worden. Maak hierbij gebruik van recent nieuws over deze vraag.Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden