Keti koti


Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij op Nederlands grondgebied herdacht. Ondanks die aandacht is het nog altijd omstreden geschiedenis. Velen vragen zich af of Nederland zich niet veel nadrukkelijker moet excuseren voor dat verleden, of we historische personen en kunst die ermee verwant zijn niet beter kunnen vergeten en of Keti Koti, de dag van het herdenken, niet een veel prominentere dag in Nederland moet worden?

Woordenschat 
slaafgemaakte - superlatieven - proclamatie - mensonterende - geĆ«mancipeerde - contractarbeider 

Leerdoel 
Ik kan vertellen welke rol Nederland speelde in de slavenhandel.

Opdracht 1 - Symbolen
Vat de tekst samen in 8 Ć” 10 symbolen. Je kunt de symbolen zelf tekenen, online opzoeken of op je telefoon kiezen. Laat je klasgenoot daarna aan de hand van jouw symbolen de tekst bespreken en doe hetzelfde met de symbolen van je klasgenoot.

Opdracht 2 - Vragensamenvatting
Vat de tekst samen door over elk van de twaalf alinea's (inclusief de inleiding) een verdiepende vraag te bedenken.

Opdracht 3 - Nationale feestdag
Hier en daar gaan stemmen op om van Keti Koti voor iedereen een vrije dag te maken. Zo krijgt wat we die dag herdenken mogelijk de aandacht die het verdient. Schrijf een korte reactie waarin je jouw mening geeft bij de vraag of Keti Koti een nationale feestdag moet worden. Maak hierbij gebruik van recent nieuws over deze vraag.