Tieners ook een vaccin


Steeds meer stemmen gaan op om ook tieners te vaccineren tegen covid. Bij de verspreiding van een variant van het virus zou de besmetting zo beter kunnen worden ingedamd.

Bron
De Volkskrant 
De kinderartsen zijn om: vaccineer de tieners

Woordenschat 
modellen - significant - ethische - aspecten - betogen - gevrijwaard - wilsbekwaam - grijs gebied - officieuze - mordicus tegen - vergeven

Leerdoel 
Ik kan de belangrijkste argumenten voor- en tegen tienervaccinatie noemen.

Opdracht 1 - Vragen

1. Welk effect zal vaccinatie van tieners naar verwachting hebben?
2. Leg aan de hand van alinea 5 uit wat wordt bedoeld met ethische aspecten.
3. Wat is het verband tussen de alinea's 5 en 6?
4. Wat wordt bedoeld met de uitspraak dat tieners mogelijk tweederangsburgers worden en waardoor zou dat kunnen worden veroorzaakt (alinea 7)?
5. Wat is het verband tussen alinea 9 en het onderwerp tienervaccinatie?
6. Noteer de nummers van de alinea's die argumenten voor/tegen de vaccinatie van tieners bevatten.

Opdracht 2 - Argumenten
Maak in een mindmap een overzichtelijk overzicht van de argumenten voor- en tegen vaccinatie van tieners. Zoek of teken bij elk argument een symbool of emoticon waarmee het argument al goed duidelijk wordt.

Opdracht 3 - Standpunt
Schrijf een korte reactie over jouw standpunt ten aanzien van de vaccinatie van tieners. Maak waar mogelijk gebruik van argumentatie in de tekst, waar nodig aangevuld met eigen argumenten. Wissel je reactie uit met een klasgenoot en bespreek na lezing van de tekst de argumentatie en geef feedback over de kracht van de argumenten.