Met GEM komen hopelijk weer veel meer toeristen naar Egypte


Egypte verwacht goede zaken te doen met het nieuwe, en ook vernieuwende museum GEM. De ambitie is om de toeristen hiermee snel terug te winnen.

Bron

Woordenschat
herbergen - vergapen - artefacten - depots - penibele - schrijnen - sarcofagen - parades - processies - elite - motieven - iconografie - legering - vervaardigd - correspondeerde - fragiele

Leerdoel
Ik kan vertellen hoe de museumobjecten nieuwe kennis over het faraotijdperk opleveren.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat is de aanleiding voor het schrijven van het artikel?
2. Wat is het onderwerp van het artikel?
3. Wat is de hoofdgedachte van het artikel?
4. Welke alinea´s vormen de inleiding, welke vormen de kern en welke het slot?
5.Welke betekenis heeft het woord penibel in alinea 5?
6. Welke unieke kans boden de gouden platen (alinea 9)?
7. Welke belangrijke nieuwe inzichten worden in de alinea´s 10-13 genoemd?
8. Wat maakt de sandalen, de handschoenen en het ondergoed volgens de deskundige bijzonder (alinea 14)?

Opdracht 2 - Synoniemen
a. Bedenk een synoniem voor de volgende woorden.
alinea 4: herbergen, lokken, publiekstrekker, vergapen, artefacten
alinea 10: motieven, neerslaan
alinea 12: uitkomst, correspondeerde, samenstelling, specifieke, vervaardigd
alinea 14: objecten, fragiele, krijgt een plaatsje
b. Vergelijk het woord in de tekst en het synoniem dat je hebt gekozen. Bij welke woorden heb je een duidelijke voorkeur voor een van de twee opties? Waarom past het ene woord in dat geval beter dan het andere in de context?

Opdracht 3 - uitdrukkingen
Geef de betekenis van de volgende uitdrukkingen.
alinea 1: hart ophalen
alinea 3: onder de loep nemen
alinea 4: herbergen, lokken, vergapen
alinea 7: oogkleppen ophebben
alinea 11: hun intrede doen