Afval recyclen: doen we het goed en heeft het zin?


Loont je best doen op afvalscheiding wel de moeite? Of  wordt al ons afval uiteindelijk toch allemaal verbrand? Over nut en noodzaak van goed sorteren en recyclen bestaan de nodige fabeltjes. Wat gebeurt er nu echt? En hoe goed doen we het?

Bron
De Volkskrant
Wat gebeurt er met al ons gerecyclede afval?

Woordenschat

de broeikasgasuitstoot - materiaalstromen - haken en ogen - capaciteit - beste jongetje van de klas - gerecycled - sorteercentra - signaleerde - pact - verduurzamen - een zorgenkindje - heffing - kostendekkend

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat goed gaat in de afvalrecycling en wat voor problemen in de verwerking kan zorgen.

Opdracht 1 - Deelonderwerpen en hoofdzinnen
De tekst telt elf alinea's,. Schrijf de nummers 1 tot en met 11 onder elkaar en noteer achter elk nummer het deelonderwerp van de alinea. Noteer daarna nogmaals de nummers 1 tot en met 11 onder elkaar. Schrijf daarachter de hoofdzin van elke alinea. Je kunt volstaan met het opschrijven van het eerste en het laatste woord van elke alinea. Zet een streepje tussen beide woorden.

Opdracht 2 - Poster
De tekst bevat veel informatie. Maak een poster waarop je die informatie kort, bondig en overzichtelijk presenteert. Zorg dat iemand door de poster in één oogopslag een voorstelling krijgt van de belangrijkste zaken in de tekst.

Opdracht 3 - Veelgestelde vragen
Maak een (digitale) flyer met veelgestelde vragen over afvalrecycling. Kies de zes belangrijkste vragen in de tekst en geef op alle zes vragen een kort antwoord.