Goed en slecht nieuws op de lijsten met bedreigde diersoorten


Op een 'rode lijst' worden de diersoorten verzameld die ernstig bedreigd worden. Als een aanvulling op die lijst wordt ook een groene lijst bijgehouden. Die lijst laat zien wat het effect is van natuurbescherming en het verminderen daarvan.

Bron

Woordenlijst
biodiversiteit - iconen - te boek staan - indicatie - potentie - populatie - politiek spel

Leerdoel
Ik kan uitleggen waarvoor de rode- en de groene lijst dienen.

Opdracht 1 - One minute paper
Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je hebt onthouden van de tekst. Vergelijk daarna jouw one minute paper met dat van een klasgenoot. Bekijk daarna samen met behulp van de tekst welke belangrijke informatie nog in jullie papers ontbreekt.

Opdracht 2 - Dobbelen
Vorm een groep van 3-4 leerlingen. Rol een dobbelsteen: het aantal stippen staat voor een soort vraag.
 wie
⦁⦁ wat
⦁⦁⦁ waar
⦁⦁⦁⦁ wanneer
⦁⦁⦁⦁⦁ waarom 
⦁⦁⦁⦁⦁⦁ hoe
Gooi een voor een en bedenk een vraag en geef die aan iemand in je groep.

Opdracht 3 - Vragen
1. Wat zijn belangrijke verschillen tussen de rode- en de groene lijst?
2. Wat is de belangrijkste informatie die de groene lijst toevoegt aan de rode lijst?
3. Bespreek één voorbeeld waarbij de rode- en de groene lijst tot een andere conclusie komen.
4. Wat zijn volgens de tekst belangrijke oorzaken waardoor soorten zich herstellen?
5. Wat zijn belangrijke belemmeringen waardoor soorten zich niet of niet gemakkelijk kunnen herstellen?