Vooruitblik WK Qatar: weelde met vraagtekens


Het komende WK in Qatar levert wereldwijd een onbehaaglijk gevoel op. De arbeidsomstandigheden bij de bouw van de verschillende stadions en andere voorzieningen zijn volgens onderzoeken erbarmelijk en toch reizen alle geplaatste landen in het najaar af naar Qatar.

NOS
Omstreden WK in Qatar: dit is het land waar we gaan voetballen  

Woordenschat
Zie opdrachten.

Leerdoel 
Ik kan belangrijke kenmerken van het land toelichten.

Opdracht 1 - Mindmap
Bekijk de video en maak aantekeningen. Werk je aantekeningen daarna uit in een mindmap. Bedenk goed wat de deelonderwerpen van de video zijn. Leg begrippen in je mindmap uit. Bespreek en verbeter daarna met een klasgenoot jullie mindmaps. 

Opdracht 2 - Persconferentie
Stel je het volgende scenario voor: De minister van toerisme van Qatar kijkt uit naar het WK en organiseert een persconferentie voor buitenlandse pers. Jij mag er als journalist naar toe. Bedenk ongeveer vijf vragen voor deze persconferentie. Laat in je vragen de verschillende deelonderwerpen van de video aan bod komen.

Opdracht 3 - 5w1h
Bekijk de video. Maak daarna zes kaartjes: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Om beurten trek je een kaartje en bedenk je een vraag die begint met het woord op het kaartje. Je wijst daarna iemand in je groep aan die antwoord mag geven. Bespreek daarna met de groep het gegeven antwoord.