China hield zijn eigen alfabet (en dat blijft zo)


Bron 
NRC Hoe de Chinezen hun karakters behielden – en het westerse alfabet niet overnamen

Woordenschat
krakkemikkige - sentiment - fonetisch -mondialisering - telegrafie - karakterschrift - liniair - volksrepubliek

Leerdoel 
Ik kan Chinese argumenten voor behouden/vervangen van hun alfabet noemen. 

Opdracht 1 - Experts
Lees de tekst en vorm daarna een groep met twee of drie klasgenoten. Verdeel de tekst over de groepsleden en maak jezelf allemaal expert in het eigen tekstdeel. Bespreek daarna de tekst met elkaar door elke expert een korte samenvatting te laten geven. Zorg samen voor een samenvatting van de gehele tekst in ongeveer zes zinnen. 

Opdracht 2 - Teken de tekst
Vat de tekst samen in enkele tekeningen. Bespreek daarna met een of twee klasgenoten jullie samenvattingen en bepaal samen wat de kern van de tekst is.

Opdracht 3 - Toets
Vat de tekst samen in acht meerkeuze toetsvragen. Bedenk bij elke vraag een antwoordmogelijkheid A, B en C.