De actualiteit / vergeefsheid van de Guernica


Picasso schilderde rond 1937 de vreselijke gevolgen van de Spaanse burgeroorlog. Het doek is wereldberoemd en komt met de oorlog in Oekraïne extra in de belangstelling te staan.

Bron 
refereerde - bestookten - fascistische - agressie-oorlog - annexeren - tumult - republikeinse - ontreddering - object - propagandistische 

Leerdoel 
Ik kan de extra aandacht voor het schilderij De Guernica toelichten.

Opdracht 1 - Vier zinnen
Kies vier zinnen die je bij het lezen zijn opgevallen. Markeer of noteer ze en vertel met behulp van deze zinnen aan een klasgenoot wat de kern van de tekst is. Vraag hem of haar ook met de vier gekozen kort verslag te doen.

Opdracht 2 - Snelle schets
Lees de tekst en maak daarna een snelle samenvatting in de vorm van kleine tekeningen en belangrijke trefwoorden. Leg hierna aan de hand van je schets aan een klasgenoot uit wat de tekst vooral vertelt. 

Opdracht 3 - Verklaar
Bespreek met een klasgenoot wat de volgende zinnen willen zeggen.
- De Guernica schreeuwt in stilte (alinea 5)
- Het leeft (alinea 8)
- De Guernica heeft een enorme propagandistische waarde (alinea 8)
- Dat doen ze behoorlijk veel beter dan de Russen (alinea 8)
- De laatste zin van de tekst