Dieren betrekken in de oorlog


Naar verluidt beschermen de Russen havens door de inzet van getrainde dolfijnen. Maar regelen dierenrechten niet ook dat ze buiten oorlogen blijven?

Bron
De Volkskrant 
Opinie: Dolfijnen en zeeleeuwen zijn politiek neutraal, zet ze dus niet meer in oorlogen in

Woordenschat
conventies - schouwspel - nam zijn toevlucht - wendden hun stevens - zeeslag - microben - barbaars 

Leerdoel
Ik kan de kern van de mening in deze tekst samenvatten.

Opdracht 1 - Aanvulzinnen
Vul de acht zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde zodat een goede samenvatting van de tekst ontstaat. 
1. Voorbeelden van biologische oorlogsvoering ...
2. Regels voor de inzet van dieren ....
3. De geschiedenis ....
4. Een goede oplossing ....
5. Rusland moet ....
6. Redenen om dieren buiten de oorlog te houden ...
7. De dieren zorgen ....
8. In Rusland ....

Opdracht 2 - Vijf woorden
Vorm een tweetal. Kies allebei vijf woorden uit voor de ander. Met deze vijf woorden vat je de tekst samen in vijf zinnen. Bespreek daarna samen de gemaakte samenvattingen en geef elkaar feedback over zowel de inhoud als zinsbouw en spelling. 

Opdracht 3 - Verboden woord
Vorm een tweetal en spreek drie verboden woorden af. Bespreek samen de inhoud van de tekst waarbij je deze woorden niet mag gebruiken. Bepaal samen wat de belangrijkste zaken in de tekst zijn.