Neutraal Zweden hoogstwaarschijnlijk NAVO-lid


Lang had Zweden goede redenen om niet lid te worden van de NAVO. De oorlog in Oekraïne en alle gevolgen verandert de publieke opinie in Zweden snel.

Bron
De Volkskrant 
Links Zweden draait naar pro-Navo na ‘veranderde veiligheidsorde Europa’

Woordenschat
orde - alliantie - sentiment - sociaal-democratische - prominent - denktank - provoceren - zelfbeschikking - ontmanteld - gruwelt - flank- destabiliseren - consistent - vergaren

Leerdoel 
Ik kan belangrijke argumenten voor/tegen toetreding bespreken.

Opdracht 1 - Aanvulzinnen
Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde zodat een goede samenvatting ontstaat. 
1. .... lid te worden.
2. .... is misschien wel het belangrijkste argument.
3. .... hoeft Zweden minder bang te zijn.
4. .... is een direct gevolg van de aanval van Rusland op Oekraïne.
5. .... is de verwachting van velen.
6. .... heeft de mening van veel Zweden veranderd.
7. .... zijn argumenten die niet meer zo zwaar meewegen.
8. .... was de reden dat Zweden lang militair onafhankelijk bleef.

Opdracht 2 - Argumenten 
Maak twee kolommen en verzamel hierin de argumenten in de tekst voor en tegen toetreding tot de NAVO. Weeg de argumenten tot slot en bepaal wat de zwaarstwegende argumenten zijn. Kies er maximaal drie. Motiveer je keuze.

Opdracht 3 - Nederlandse argumenten
Bespreek in enkele zinnen in hoeverre de Zweedse argumenten voor en tegen toetreding van toepassing zijn op Nederland.