Terugblik: Gemeenten willen liefst 'snackbardichtheid' terugdringen (september 2021)


Wie bepaalt hoeveel snackbars en cafetaria's een stad telt? Een aantal steden wil graag overgewicht tegengaan, maar ze willen dan wel meer mogelijkheden krijgen.

Bron
RTL Nieuws
 Strijd tegen overgewicht: gemeente wil straks bepalen of je naar McDonald's kunt

Woordenschat 
juridische - talrijke - opties - weren - brandbrief - middelen - 'deal' - ambities - reguleren - factoren - interpretatie - fysieke 

Leerdoel 
Ik kan uitleggen welke invloed gemeenten hebben op het aantal snackbars in hun gebied.

Opdracht 1 - Vragen
1. Waarom hebben de gemeenten een 'nieuw wapen' nodig in hun strijd tegenovergewicht?
2. Waar moet dat 'nieuwe wapen' uit bestaan?
3. Wat hebben de gemeenten tot nu toe gedaan om hun mogelijkheden te verruimen?
4. Wat wordt bedoeld met een brandbrief?
5. Wat wordt bedoeld met de snackbardichtheid?
6. Hoe verklaart de deskundige in de tekst dat gemeenten maar weinig kunnen doen?
7. Wat blijkt uit onderzoek over de aanwezigheid van snackbars?
8. Welke informatie voegt de video aan de tekst toe?

Opdracht 2 - Synoniemen
Geef voor elk woord een synoniem. Als je niet voldoende hebt aan één woord kun je ook met enkele woorden omschrijven.
1. talrijke (alinea 2)
2. opties (alinea 2)
3. weren (alinea 3)
4. middelen (alinea 4)
5. 'deal' (alinea 4)
6. ambities (alinea 4)
7. reguleren (alinea 5)
8. factoren (alinea 5)
9. interpretatie (alinea 7)
10. fysieke (alinea 7)

Opdracht 3 - Samenvatten
De tekst begint met een vraag. Geef in 5-10 zinnen antwoord op de vraag.